Στόχος μου είναι η ενημέρωση των αναγνωστών με τους οποίους έχουμε κοινή αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.