Απαγορεύτηκε να γίνει δοκιμή με της νέες πτέρυγες στα τεστ μετά το τέλος την σεζόν

Η αναθεωρημένη εμπρόσθια πτέρυγα θα είναι 200 ​​χιλιοστά μεγαλύτερη, 25 χιλιοστά βαθύτερη και θα διαθέτουν απλοποιημένα άκρα και εξαρτήματα πτερυγίων…