Αντίθετες απόψεις από Mercedes – Ferrari για την παροχή κινητήρων στη Red Bull

Οι Mercedes και Ferrari δείχνουν να κινούνται διαφορετικά στο ζήτημα της παροχής κινητήρων της Red Bull από το 2022. Ενώ οι Γερμανοί δηλώνουν κατηγορηματικά πως δεν θα μπορέσουν να δώσουν κινητήρες στους Κόκκινους Ταύρους, η Scuderia…