Η σύνδεση της με την υπέρβαση του “cost cap” αφήνει έκπληκτη την Aston Martin

Η Aston Martin εκπλήσσεται που έχει συνδεθεί με μια πιθανή παραβίαση του ανώτατου ορίου κόστους της Formula 1 το 2021, καθώς εξακολουθεί να περιμένει τα αποτελέσματα των συζητήσεων της με τη FIA…