Η FIA ξεκαθαρίζει την θέση της όσο αναφορά την πώληση του ένα τοις εκατό του μετοχικού κεφαλαίου στην Delta Topco

Ακολουθούμενη της ομόφωνης έγκρισης από το World Motor Sport Council της αλλαγής ελέγχου της Delta Topco Limited (την κυρίαρχο μέτοχο εταιρία των εμπορικών δικαιωμάτων της FIA Formula One World Championship) από την CVC Capital Partners στην Liberty Media Corporation την 18η Ιανουαρίου 2017.