Τα αποτελέσματα της Red Bull είναι σημείο κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία της Honda στην F1

Τα αποτελέσματα της Honda με τη Red bull φέτος θα είναι σημαντικός παράγοντας για τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Ιαπωνικού κατασκευαστή με την F1 και μετά το 2020…