Μεγάλη ποικιλία στρατηγικής και συνεχής δράση στη Βραζιλία

Με προσπεράσεις και δράση από την αρχή μέχρι το τέλος, καθώς και πολλές αλλαγές στη πρωτοπορία και μια σφιχτή μάχη για τη νίκη, η Βραζιλία παρουσίασε έναν συναρπαστικά στρατηγικό αγώνα…